Salgsbetingelser

1. Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger (Partilageret.no v/ Needs AS org.nr. 925218367MVA) består av opplysningene gitt om kjøpet i bestillingsløsningen på dette nettstedet, i eventuell korrespondanse mellom partene og i disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene gitt om kjøpet i bestillingsløsningen, direkte korrespondanse mellom partene og salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene.

2. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når bestillingen er mottatt av selger.

Selger er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i bestillingsløsningen i nettbutikken, og kjøperen innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

3. Betaling
Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale og inkluderer mva. Alle kjøp på dette nettstedet gjøres i norske kroner (NOK). Betaling av varer skjer i det varen blir sendt fra selger. Ved bruk av betalingskort eller vipps blir kjøpesummen reservert ved bestilling, og blir belastet samme dag som varen sendes eller overleveres fraktleverandør. 

4. Levering
Bestilte varer leveres normalt innen 1-5 virkedager. I tilfeller bestilt vare er utsolgt eller det oppstår forsinkelser i forbindelse med sending vil kjøper bli informert innen rimelig tid.

Levering har skjedd når kjøperen, eller dennes representant, har overtatt varen eller varen er levert i postkassen/post i butikk. 

Risikoen for varen går over på kjøper når levering har skjedd. 

4.1. Leveringsmetoder
Vi forbeholder oss retten til å velge den mest hensiktsmessige leveringsmetoden i hvert enkelt tilfelle, men som hovedregel blir pakker sendt med Posten/Bring. Andre metoder kan f. eks. være levering i Partilageret.no sin egenregi eller gjennom annen fraktpartner. I de fleste tilfeller vil slik levering være til gunst for kjøperen ved at pakken leveres raskere og i noen tilfeller samme dag som bestillingen. 

Pakker under 2 kg vil som hovedregel blir sendt som brevpost eller pakke i postkassen. Pakker over 2 kg vil som hovedregel bli sendt som pakke til hentested. 

4.2. Uavhentet pakke eller pakke i retur
Det er kjøpers ansvar å opplyse om korrekt og riktig adresse ved bestilling. Dersom det oppdages at det er gitt feil adresseinformasjon, må kjøper snarest gi beskjed om dette slik at informasjonen kan oppdateres. 

Ved uavhentede pakker eller pakker som kommer i retur vil kjøper bli belastet et gebyr tilsvarende kr 300 for å dekke våre utlegg med frakt tur/retur, emballasje, kostnader knyttet til utgående plukk og pakk samt utpakking av returvare med tilbakelegging på lager. 

5. Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøp av varer etter angrerettlovens bestemmelser. Dersom kjøperen velger å benytte seg av angreretten må melding om dette gis skriftlig innen 14 dager fra varene er mottatt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Selger har rett til å holde tilbake betalingen til varene er mottatt fra kjøperen.

Om varens stand og kvalitet har blitt påvirket som følge av at du som kjøper har håndtert varen på annen måte enn det som er nødvendig for å undersøke funksjoner og egenskaper, kan angrerett avvises eller tilbakebetalingen reduseres tilsvarende verdireduksjonen. 

6. Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper kan etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving. Reklamasjon må skje senest to år etter at kjøperen overtok varen og må skje skriftlig.

7. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, kan selger etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet eller kreve erstatning fra kjøperen. Selger kan også kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassosalær og gebyr ved uavhentede og returnerte varer.

Selger har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

8. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Vi oppbevarer kun opplysninger som er relevant for ditt kundeforhold til oss for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Dine opplysninger vil ikke bli delt med tredjeparter. Se ellers vår personvernerklæring.